Projekts "RĪGA - ARHITEKTŪRAS PIEMINEKĻA VĒSTURES SKATĪJUMĀ- 1 "
 
 

Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka “Vidzeme” atrodas ēkā, kas ir vietējas nozīmes koka arhitektūras piemineklis Rīgā, Brīvības gatvē 206. Tajā gadsimta garumā notikusi rosīga kultūras dzīve. Tā kā šī nama vēsture ir ļoti bagāta, bet pilnīga informācija nebija viegli pieejama, jo tā pārsvarā atradās tikai nepublicētos un arhīvu materiālos, vēstures materiālu padziļināta izpēte un apkopošanas darbs tika veikts kā projekts “Rīga – arhitektūras pieminekļa vēstures skatījumā - 1” .

Rīgas CB filiālbibliotēkas veic materiālu apzināšanu par nozīmīgu ēku - arhitektūras un kultūras pieminekļu vēsturi. Projekta mērķis ir šos materiālus digitalizēt un aizsākt veidot RCB novadpētniecības datu bāzi .

Informāciju sagatavoja Rīgas Centrālā bibliotēka un Latvijas Valsts vēstures arhīvs .

Tika apzināti un izpētīti novadpētniecības materiāli no 1895. gada, kad nams tika uzcelts, līdz 1940.gadam:

  • par ēkas būvniecības vēsturi;
  • ēkas arhitektonisko stilu;
  • vietas vēsturi;
  • īpašumu vēsturi;
  • kultūras aktivitātēm;
  • atturības biedrību “Auseklis”;
  • bibliotēkas vēsturi u.c.

Interesantākie no tiem tika ieskenēti.

Apraksta sastādīšanā un ilustrācijās izmantoti Latvijas Valsts vēstures arhīvā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, RCB filiālbibliotēkā “Vidzeme” pieejamie materiāli. Ar šo elektronisko publikāciju interesentu rīcībā nododam pirmo materiālu kopu, kas sniedz priekšstatu par vienu no Rīgas arhitektūras pieminekļa vēsturi.

Šajā kompaktdiskā apkopota projekta Rīga –arhitektūras pieminekļa vēstures skatījumā-1apzināto materiālu nozīmīgākā un interesantākā daļa.

Projekta darba grupa:

Projekta vadītāja: Ilizana Rudene
Sastādītājas: Lolita Grahoļska, Gunta Dombrovska,
Pārsla Pētersone, Ilrita Jundase
Digitalizācija : Andra Vīta, Agris Špīss