Jūlijs Krūmiņš un 9. bibliotēkas kolektīvs ap 1930. gadu