Pārbūves projekts

1906. gada 6. jūnijā Rīgas pilsētas Celtniecības Uzraudzības Komisija izskata īpašnieces Fanijas Veidneres iesniegto ēkas pārbūves projektu, ko nepieciešams veikt sakarā ar ēkas daļēju nodegšanu. Pārbūve tiek atļauta - par to liecina protokols Nr.249.
Atbildību par celtniecības darbiem uzņemas – arhitekts R. Dombergs.

1927. gada 22. jūlijā Rīgas Pilsētas būvvalde apstiprina Rīgas Pilsētas 9. bibliotēkas kanalizācijas projektu.
Atbildību par būvprojekta sastādīšanu uzņemas – pilsētas arhitekts J. Gailis.

1927. gada 1. oktobrī Rīgas 9. brīvbibliotēkas - lasītavas pārzinis Jūlijs Krūmiņš paziņo Rīgas Pilsētas Valdes Izglītības nodaļai, ka bibliotēkas telpu remonts tiks pabeigts 1927. gada oktobra beigās.