Piebūves projekts


1932.gada 26. jūlijā Rīgas pilsētas 9. bibliotēkas pārzinis J. Krūmiņš griežas Rīgas Pilsētas Valdes Jaunatnes un Kultūras nodaļā ar lūgumu pārveidot 1931. gada vasarā izstrādāto ēkas piebūves projektu. Bibliotēkas pārziņa J. Krūmiņa priekšlikumi tiek pārsūtīti Būvju nodaļai.
Galvenie priekšlikumi –

  • nepieciešama telpa darba istabai,
  • jāizbūvē jauns bibliotēkas pārziņa dzīvoklis, jo iepriekšējais nepieciešams bērnu bibliotēkas paplašināšanai,
  • jāpagarina piebūve, paredzot augstu griestu izbūvi un praktisku logu plānojumu,
  • jāizveido plašas arkas ērtai satiksmei starp veco un jauno grāmatu krātuvēm.

1932. gada 10. oktobrī Rīgas pilsētas būvju nodaļa apstiprina divu stāvu mūra ēkas piebūves būvprojektu Vidzemes šosejā Nr.5 (12. policijas iecirknis), norādot kā gruntsgabala īpašnieku Rīgas pilsētu. Atļauju šim projektam lūdz Rīgas pilsētas valdes loceklis, Jaunatnes un kultūras nodaļas vadītājs J. Aberbergs. Būvdarbu iesākšana pieteikta būvinspektoram 1932. gada 18. oktobrī.
Par būvprojekta sastādīšanu atbild – pilsētas arhitekts J. Rengarts.
Atbildību par mūrnieka un namdara darbiem uzņemas - V. Āboliņš.
Būvprojekts līdz 1932. gada beigām tiek pilnībā realizēts.


1934. gada augustā komisija, kuras sastāvā ir Rīgas pilsētas arhitekts J. Rengarts, Izglītības nodaļas saimniecības pārzinis A. Indriksons, kā arī bibliotēkas pārzinis J. Krūmiņš u.c. pilsētas vadības pārstāvji, pārbauda piebūves kvalitāti garantijas laika beigās un konstatē ēkas bezdefektu stāvokli.