ARHITEKTS JĀNIS RENGARTS

Arhitekts Jānis Rengarts dzimis 1892. gada 23. jūlijā Valmierā.

Beidzis Pētera I reālskolu Rīgā un studējis Pēterpils Nikolaja Civilinženieru institūtā, kā arī beidzis LU Arhitektūras fakultāti.

No 1927. gada strādājis dažādās Rīgas pilsētas arhitektūras iestādēs.

Pēc Rengarta projektiem uzceltas vairākas skolas un dzīvojamie nami Rīgā Brīvības ielā 90, Maskavas ielā 197, Hāmaņa ielā 2a u.c.

Darbiem raksturīga loģiska konstruktīva uzbūve, racionāls materiālu lietojums un lakoniska arhitektoniskā valoda.

1932. gadā bijis būvprojekta sastādītājs ēkas Brīvības gatvē 206 divstāvu mūra piebūves projektam, bet 1934. gada augustā kā Rīgas pilsētas arhitekts piedalījies ēkas piebūves kvalitātes garantijas laika beigu pārbaudē.