ĒKAS ARHITEKTONISKAIS STILS

19 . gadsimta ēku būvniecību nereti dēvē par īres namu arhitektūru, jo Rīgā zemes īpašnieki sāka celt dzīvojamās ēkas, kas vairs nebija tikai tās saimnieka, viņa ģimenes un kalpu mājoklis, bet gan ēka, kuras brīvo dzīvojamo platību jau būvējot paredzēja izīrēšanai. Radās jauna tipa dzīvojamā māja ar jaunu arhitektoniski telpisko plānojumu un mākslinieciski stilistisko veidolu.

Strādnieku priekšpilsētās šo apbūvi veidoja galvenokārt divstāvu koka ēkas, ko būvēja mazāk turīgie pilsētnieki. Šajās ēkās gar sētas puses ārsienu parasti stiepās gaitenis jeb galerija, kam no vienas puses piekļāvās kāpnes un tualetes, bet no otras – istabas vai nelieli dzīvoklīši.

Jaunajās dzīvojamās telpās tika paaugstināti griesti, pieauga nepieciešamība pēc papildapgaismojuma. Tāpēc palielinājās arī ēku logi. Visbiežāk tika veidoti taisnstūrveida logi ar ailu sadalošu šķērsli, virs kura atradās neverama vai atvāžama vērtne. Pamazām būvniecībā parādījās jauna tipa ēkas.

Šie dzīvojamie nami 19. un 20. gadsimtu mijā visbiežāk tika būvēti eklektisma stilā, kurā labi iekļāvās jauno dzīves prasību realizācijas iespējas.

Koka ēku fasāžu arhitektoniskajā apdarē parasti izmantoja tādas pašas detaļas un elementus kā daudzstāvu mūra namos. Tikpat kā nekur neparādījās kāds īpašs koka būvju stils, gandrīz visas koka ēkas bija vairāk vai mazāk izdevies mūra ēku atdarinājums.

Pēc arhitektūras speciālistu domām eklektisma stila arhitektūrai galvenais nav materiāls, bet gan forma.

Tāpēc fasādes ļoti bieži izrotāja ar dažādām jumta izbūvēm, starpdzegām (sienu vainagojošās joslas kas atdala sienu no jumta un pasargā to no nokrišņiem), sandrikiem (arhitektoniska detaļa virs logu vai durvju ailām) un citiem arhitektoniskiem elementiem, to visu kārtojot eklektisma stilam raksturīgā vienmērīgi piesātinātā kompozīcijā.

Namu ārdurvis bija reljefas, ar bagātīgiem profilējumiem. Katras šādas durvis bija īsta ēkas vizītkarte, kas apliecināja būvgaldnieku amatnieciskās prasmes augsto līmeni.

Arī ēka Brīvības gatvē 206 celta eklektisma stilā. Uz to norāda gan jumta izbūves veids, gan logu aiļu rotājumi un reljefās ārdurvis. Arī telpu iekšējais izkārtojums atbilst tā laika būvniecības prasībām un raksturam.