Projekts 1895 gads

1895. gada 28. jūnijā namīpašniece Fanija Veidnere iesniedz Rīgas Celtniecības Komisijas Pirmajā nodaļā projektu par 2 stāvu koka dzīvojamās ēkas ar akmens kāpnēm celtniecību Pēterburgas šosejā Nr.3 krustojumā ar Dārza ielu. Atļauja celtniecībai tiek saņemta 1895. gada 4. jūlijā (protokola Nr.551). Īpašuma grupa 70 Nr.4.
Celtniecības darbu vadītājs – Viganovskis. (civilinženieris Florians fon Viganovskis).
Galdniecības darbu veicējs – galdniekmeistars J. Virsis.

1895. gada 22. septembrī Rīgas celtniecības revizors savā ziņojumā Nr.1951 Rīgas Celtniecības Komisijas Pirmajai nodaļai apstiprina dzīvojamās ēkas celtniecības pabeigšanu Pēterburgas šosejā Nr.3 pilsētas Maskavas daļas 3. iecirknī, grupa 70 Nr.4.

1895. gada 22. septembrī Rīgas Maskavas iecirkņa pristavam nosūtīts paziņojums par to, ka Celtniecības komisija atļāvusi veikt piebūves celtniecību ēkas vienstāva daļai.