BIBLIOTĒKAS DARBINIEKU PIENĀKUMI UN NOSLOGOJUMS

Rīgas pilsētas 9. bibliotēkas darbinieku sastāvs laikā no 1926. gada līdz 1940. gadam vairākkārt mainījies.

1926. gadā, uzsākot ar bibliotēkas atvēršanu saistītos darbus, bibliotēkā strādā tikai tās pārzinis Jūlijs Krūmiņš. Taču kā palīgi bibliotēkas iekārtošanas darbos 1927. gadā bibliotēkā ir nodarbināti praktikanti, kas par savu darbu saņem arī atalgojumu no Ls 20,- līdz pat Ls 100,- mēnesī.

1931. gadā bibliotēkā strādā jau seši bibliotekārie darbinieki un divi apkalpotāji.

Laikā līdz 1940. gadam bibliotekāro darbinieku skaits vairs būtiski netiek mainīts, toties mainās amata nosaukumi un darba pienākumu apjoms.

Bibliotēkas pārzinis –

 • veic administratīvo darbu, kas saistīts ar bibliotēkas uzturēšanu,
 • organizē bibliotēkas bibliotekāro darbu,
 • kārto bibliotēkas dokumentāciju,
 • organizē bibliotēkas pasākumus,
 • komplektē fondu,
 • iegādājas bibliotēkai nepieciešamo inventāru,
 • rūpējas par bibliotēkas tehnisko stāvokli.

Bibliotēkas bibliotekārs –

 • apkalpo lasītājus (bibliotēkas fonds neatrodas lasītājiem brīvpieejā),
 • strādā pēc vajadzības jebkurā bibliotēkas nodaļā,
 • veic fonda kataloģizāciju,
 • kārto lasītājiem brīvpieejamos katalogus,
 • veic ikdienas darba uzskaiti,
 • organizē pasākumus bibliotēkā.

Bibliotēkas apkalpotājs –

 • priekšpusdienā sanes malku bibliotēkas abu stāvu krāsnīm (ziemas sezonā),
 • kurina ēkas 12 krāsnis (ziemas sezonā),
 • uzkopj telpu grīdas,
 • slauka putekļus,
 • no 14-20 strādā pie atnesto grāmatu kārtošanas plauktos,
 • strādā arī kā grāmatu piedzinējs, apmeklējot nekārtīgos lasītājus mājās.

Bibliotēkas garderobists –

 • katru darba dienu nodrošina garderobes darbu,
 • palīdz pie kārtības uzturēšanas bibliotēkā.
 

Bibliotēkas darba laiks, piemēram, 1937. gadā, strādājot
4 bibliotekāriem,
bibliotēkas pārzinim,
bibliotēkas pārziņa palīgam (vecākajam bibliotekāram),
apkalpotājam,
2 garderobistiem:

 •   lasītājiem pieaugušo nodaļā no 14 līdz 20
 • lasītājiem bērnu nodaļā no 12 līdz 18
 • darbiniekiem pieaugušo nodaļā no 13.30 līdz 20.30 (vienam darbiniekam ik darbadienu no 12 līdz 20.30)
 • darbiniekam bērnu nodaļā no 11 līdz 18
 • bibliotēka svētdienās slēgta
 • jūlija mēnesī – darbinieku atvaļinājumu laikā, bibliotēka ir slēgta

Bibliotekāriem viņu darbā palīdzēja grāmatu piedzinējs. Šo uzdevumu visbiežāk veica kāds no apkalpotājiem (kurinātājs, garderobists),kas apmeklēja nekārtīgos lasītājus mājās un lūdza nodot bibliotēkā laikā neatdotās grāmatas. Grāmatu piedzinējs par šo darbu varēja saņemt atlīdzību no iekasētās soda naudas summas un padarītā darba apjoma.