RĪGAS LATVIEŠU ATTURĪBAS BIEDRĪBA „AUSEKLIS”

Rīgas Latviešu Atturības biedrība „Auseklis” tiek dibināta 1891. gadā kā „sātības biedrība”, bet 1896. gadā iegūst nosaukumu atturības biedrība, un bija pirmā atturības biedrība Rīgā un arī viena no pirmajām biedrībām Latvijā. Biedrībā galvenokārt darbojās Rīgas fabriku strādnieki un amatnieki, kā arī progresīvi noskaņoti inteliģences pārstāvji.

„Ausekļa” biedrība popularizēja atturības idejas, pievērsās kultūras un izglītības jautājumiem, darbojās kā jauna dzīvesveida popularizētāja. Lielāko daļu no sava darbības laika bija opozīcijā Rīgas Latviešu biedrības reakcionārajai vadībai, izplatīja liberālas idejas, atbalstīja progresīvus centienus sabiedrībā. Sevišķa nozīme atturības biedrības darbībai bija gadsimtu mijā, kad biedrības biedri nostājās revolucionāro ideju pusē.

Biedrība rīkoja jautājumu izskaidrošanas un priekšlasījumu vakarus, kuros tika skaidroti dažādi dabaszinātņu un sabiedrības attīstības jautājumi. Biedrībai bija savs koris (nodibinās jau 1891. gadā), pastāvīga teātra trupa (darbojās no1901. līdz 1906. gadam kā „Ausekļa” teātris), orķestris, bibliotēka un lasītava.

Liela daļa no biedrības aktivitātēm saistāma ar laika posmu no 1901. līdz 1906. gadam, kad Rīgas Latviešu Atturības biedrībai „Auseklis” bija savs Tautas nams ēkā Pēterburgas šosejā 5 (tagad Brīvības gatve 206). 1906. gada 26. janvārī „Ausekļa” Tautas nama zāle tiek nodedzināta. Tas mazina biedru aktivitāti, taču biedrība turpina pastāvēt un organizēt sabiedriskus pasākumus un popularizēt atturības idejas.

No 1902. līdz 1915. gadam biedrība izdeva arī savu kalendāru un gadagrāmatu, kā arī atturības tēmai veltītus izdevumus - grāmatas un brošūras, skrejlapas.

Pēc 1908. gada biedrībai bija savas nodaļas Bauskā, Valmierā un citās Latvijas pilsētās, kas vēlāk kļuva par patstāvīgām atturības biedrībām.

Kā biedrības priekšsēdētāji darbojušies pazīstami latviešu kultūras darbinieki – J. Peņģerots, Fr. Treulands - Brīvzemnieks, K. Barons, A. Deglavs, H. Asars u.c. Latviešu atturības biedrībā „Auseklis” aktīvi darbojušies arī Dr. A. Priedkalns, Fr. Mierkalns, Dr. A. Liepiņš, A. Rebāne, J. Asars, kas rosīgi piedalījās arī 1905. gada revolūcijas notikumos Latvijā.
Biedrības Goda biedrs bijis Rainis.

Pēc pirmā pasaules kara atturības biedrības „Auseklis” darbība apsīkst.