ATTURĪBAS BIEDRĪBAS „AUSEKLIS” BIBLIOTĒKA

Rīgas Latviešu Atturības Biedrība „Auseklis” atklājot savu Tautas namu Pēterburgas šosejā 5, veidoja arī savu bibliotēku, kuras pirmie reģistrētie izdevumi bija grāmattirgotāja Altberģa dāvinātās grāmatas jau 1892. gadā, kā arī pašas biedrības izdotās brošūras un citi izdevumi par alkohola kaitīgumu un atturības idejām Latvijā un pasaulē. Daļa no biedriem biedrības desmit gadu pastāvēšanas laikā arī bija dāvinājuši savas mājas bibliotēkas grāmatas, lai veicinātu lasīšanas interesi latviešu vidū.

Tautas nama bibliotēkai tās darbības sākumposmā grāmatas dāvināja vairāk kā desmit izdevēji (pazīstamākie - G. Pūcīts – Eulenbergs, J. Brigaders, J. Ozols, B. Dīriķis, P. Bērziņš) un Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļa.

Tautas nama lasāmam galdam brīveksemplārus piesūtīja vairāku laikrakstu redakcijas, starp tām:

 • „Baltijas Vēstnesis”
 • „Dienas Lapa”
 • „Rīgas Avīze”
 • „Mājas Viesis”
 • „Balss”
 • „Latviešu Avīzes”
 • „Latvietis”
 • „Zemkopis”
 • „Pēterburgas Avīzes”
 • „Mājas Viesa Mēnešraksts”
 • „Austrums”
 • „Amerikas Latv. Avīzes”
 • „Rigaer Tageblat”
 • „ С. – Петербургские Ведомости ” u.c.

Biedrības Tautas nama dibināšanas pasākumā ārsts A. Butulis iemaksāja 25 rubļus biedrības bibliotēkas vajadzībām un uzaicināja arī citus viesus ziedot. Uz šo aicinājumu atsaucās vairāki kustības biedri un atbalstītāji, kā rezultātā rodas jau paliels grāmatu krājums un naudas līdzekļi to iegādei.

1902. gada vasarā biedrība saņem atļauju savās telpās atvērt lasāmu bibliotēku (lasītavu) un grāmatu pārdotavu. Tā kā grāmatu lasīšanu un izglītību Atturības biedrības biedri uzskata par nozīmīgām vērtībām cilvēku dzīvē, biedrības valde nolemj izgatavot izkārtni, kas norādītu jebkuram kājāmgājējam bibliotēkas atrašanās vietu Tautas namā. Pieņemtais lēmums par izkārtnes izgatavošanu tiek arī realizēts.