BIEDRĪBAS KORIS UN ORĶESTRIS

1891. gadā, līdz ar biedrības nodibināšanos, nodibinās biedrības pirmais koris.

1892. gadā par biedrības kora vadītāju un diriģentu kļūst K. Reinholds, kas pats arī dot telpas kora mēģinājumiem, jo biedrībai pasākumiem un pašdarbībai savu telpu nav. Korim ir labi sasniegumi, tas kuplina atturības biedrības „Auseklis” pasākumus – jautājumu izskaidrošanas vakarus, piedalās teātra iestudējumos un biedrības aģitācijas pasākumos.

1895. gadā biedrības koris K. Reinholda vadībā piedalās 4. Vispārīgajos latviešu dziesmu svētkos Jelgavā un saņem IV godalgu – karoga lentu. Pēc svētkiem gan biedrības komiteja nolemj, ka korim sava darbība jāpārtrauc, jo kora uzturēšana prasa pārāk daudz izdevumu, bet nesniedz ieņēmumus.

1898. gadā koris savu darbību atsāk, šoreiz P. Komisara vadībā.

1899. gadā kori atkal atlaiž, jo daļa koristu, kas nav atturības biedrības biedri, lieto alkoholu un tādejādi kompromitē biedrību un atturības idejas.

1901. gadā, dibinoties atturības biedrības „Auseklis” Tautas namam, atkal dibinās koris, šoreiz jauktais koris skolotāja Ādolfa Šillera vadībā.

Savas kā dziedātāja gaitas „Ausekļa” korī uzsāk Ādolfs Kaktiņš, kas „Ausekļa” teātrī apgūst arī savu pirmo skatuves pieredzi.

Paralēli korim, biedrības paspārnē darbojas arī orķestris, kas aktīvi piedalās biedrības dzīvē.

Mūzika nepieciešama visur – gan lugu iestudējumos, gan tematiskos svētku sarīkojumos, kas veltīti latviskiem svētkiem, gan kora pavadījumam, bet visvairāk dārza svētkos, kas vasarās notiek „Ausekļa” Tautas nama dārzā. Svētku vakari nav iedomājami bez mūzikas, dejām un rotaļām, kas rada patīkami pacilājošu omu arī bez alkohola lietošanas, par ko vienmēr cenšas atgādināt atturības kustības biedri un atbalstītāji.

Gan korī, gan orķestrī bieži valda īsti revolucionāra noskaņa, jo tur sapulcējas jaunieši ar progresīviem uzskatiem. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka no 1903. gada reizēm uz neilgu laiku apcietina dažus no kora vai orķestra dalībniekiem. Tomēr abi kolektīvi turpina savu darbu līdz pat Tautas nama slēgšanai.