PASĀKUMI „AUSEKĻA” TAUTAS NAMĀ

Par Tautas nama māksliniecisko darbību rūpējās Zeltmatis, kas bija gan tautas nama pārvaldnieks, gan dažādu pasākumu iniciators.

Zeltmatim netrūka ideju iknedēļas pasākumiem, kuros piedalīties tika uzaicināti rakstnieki, dziedātāji, mūziķi, aktieri. Zināms, ka „Ausekļa” Tautas nama pasākumos piedalījušies:

  • dzejnieks Vilis Plūdons,
  • dziedātājas Malvīne Vīgnere – Grīnberga un Egliņa – Nāra,
  • muziķi Emīls Dārziņš un Alfrēds Kalniņš,
  • aktrises Tija Banga, Otīlija Muceniece un Marika Celmiņa,
  • aktieris Reinholds Veics,
  • mežradznieks Andrejs Rinkuss,
  • rakstnieks Augusts Melnalksnis u.c.
  • Arī Rainis un Aspazija ir apmeklējuši „Ausekļa” pasākumus.

Tautas nams apmeklētājiem bija atvērts visu nedēļu, bet lielākās aktivitātes notika nedēļu nogalēs:

  • ceturtdienās – literāri vai arī dažādu jautājumu izskaidrošanas vakari, kas notika, gan nolasot referātus, gan atbildot uz vakara gaitā iesūtītajiem jautājumiem par dažādām tēmām
  • sestdienās un svētdienās – vakari ar dramatiskiem priekšnesumiem, viencēlieniem un dejām pasākuma apmeklētājiem. Šajos vakaros valdīja jautrība, jo ar joku kuplejām un humoristiskiem priekšnesumiem uzstājās Maksis Ērmanis, Reķu Viesonis un citi. Dejas notika ar „mīlestības pastu”, kas tolaik bija modē.

Vēlākā laikā nedēļu nogalēs tika rādītas teātra izrādes, sākumā nelielas ludziņas, bet vēlāk jau diezgan vērienīgi un mākslinieciski augstvērtīgi iestudējumi.

No Tautas namā rīkotajiem literārajiem vakariem Zeltmatis savās atmiņās kā nozīmīgu atceras vakaru, kur lomās tika nolasīta Ļermontova poēma „Dēmons” Raiņa un Aspazijas tulkojumā, kā arī skatus no Gētes „Fausta” (Raiņa tulkojums).

Ļoti apmeklēti bija tādi tematiski sarīkojumi kā Mārtiņa vakars, Gogoļa daiļradei veltīts vakars, Jaunā gada sagaidīšana. Tas liecināja, ka bija nepieciešams šāds nams, kur var gūt derīgas zināšanas dzīvei un arī patīkami izklaidēties bez alkohola lietošanas. Jautrība un līksmība, kas tur valdīja, bija dabīga, nevis mākslīgi ar alkoholu uzkurināta.

Tuvojoties 1905. gadam, atturības biedrības „Auseklis” Tautas namā arvien biežāk skanēja revolucionāru domu pilnas dzejas kompozīcijas, kurās skan Raiņa un Gorkija dzejoļi. Šīs dzejas kompozīcijas ļoti jūsmīgi uzņēma Tautas nama literāro vakaru apmeklētāji.