RĪGAS LATVIEŠU ATTURĪBAS BIEDRĪBA „AUSEKLIS” NO 1906. -1914. GADAM

Periodā pēc 1905. gada atturības biedrības „Auseklis” darbība brīžiem apsīkst, brīžiem atkal atjaunojas. Kā biedrības priekšsēdētāji šajā laika posmā minami – Fricis Treilands - Brīvzemnieks, Krišjānis Barons, Hermanis Asars u.c. Pasaules kara sākumā biedrības priekšgalā atrodas rakstnieks un sabiedrisks darbinieks Augusts Deglavs.

1906. gadā tiek grozīti biedrības statūti. Ja agrāk no atturības biedrības biedriem tika prasīta vismaz mērenība alkohola lietošanā, tad turpmāk biedriem jāievēro pilnīga atturēšanās no alkohola lietošanas.

1907. gadā atturības biedrība „Auseklis” liek atkal vairāk par sevi dzirdēt, jo lolo lielus nodomus jauna Tautas nama būvniecībā Rīgā. Diemžēl tie paliek tikai nodomi.

Tāpat šajā gadā pēc Dr. A. Priedkalna ierosinājuma nodibinās plašs fonds atturības žurnāla izdošanai, bet ieceres neizdodas realizēt, jo jau pirmo numuru konfiscē tā progresīvā satura dēļ, bet pēc trešā numura žurnālu aizliedza pavisam.

Biedrība turpina rīkot literāros sarīkojumus un tējas vakarus ar priekšlasījumiem par dažādiem sabiedrību interesējošiem jautājumiem.

Pēc 1908. gada biedrībai bija savas nodaļas Bauskā, Valmierā un citās Latvijas pilsētās, kas vēlāk kļuva par patstāvīgām atturības biedrībām.

1911. gadā biedrība diezgan plaši nosvin savu divdesmit gadu pastāvēšanas jubileju.
Šajā periodā biedrība izdod arī savu kalendāru un gadagrāmatu, kā arī citus atturības tematikai veltītus izdevumus.

Biedrības darbība apsīkst ap 1915. gadu.